Fysiotherapie Sternheim sluit per 1 december 2018

Ruimte voor je slogan

WGBO.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen

Voor meer informatie klik hier