Fysiotherapie Sternheim sluit per 1 december 2018

Ruimte voor je slogan

Huishoudelijk reglement

Voor u van belang om te weten: 

Met de therapeut(e) worden de afspraken gemaakt of eventueel verplaatst. 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0522-472799. Bij geen gehoor kunt u uw boodschap inspreken. Andere mogelijkheden zijn: faxen naar 0522-472799 of stuur een email naar info@fysiotherapiesteenwijk.com 

Indien u niet op een afspraak kunt verschijnen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden bij u in rekening gebracht. 

Aanmelding  

Heeft de huisarts of de specialist u naar fysiotherapie verwezen, dan neemt u de verwijzing voor de therapeut(e) mee. Komt u op eigen initiatief (directe toegankelijkheid fysiotherapie, DTF) dan heeft u geen verwijzing nodig. Informeer wel bij uw ziektekostenverzekeraar of deze DTF ondersteunt of dat de kosten voor u zijn. In beide gevallen neemt u voor het eerste bezoek uw zorgpas en een identiteitsbewijs mee.  

Bij uw eerste bezoek wordt u verteld of fysiotherapie u kan helpen. Zo niet, dan wordt een verslag naar uw huisarts gestuurd met de vraag met u in overleg te gaan over andere mogelijkheden. Zo ja, en gaat u akkoord met het behandelvoorstel, dan worden er vervolgafspraken gemaakt. 

Behandelvoorstel en akkoordverklaring  

Na intake, onderzoek en behandelvoorstel krijgt u ter ondertekening voorgelegd dat: 

1. U akkoord gaat met het behandelvoorstel 

2. U akkoord gaat met rapportage aan de (verwijzend) arts 

3. U verantwoordelijk bent voor betaling van de behandelingen, welke niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. 

Het is voor ons ondoenlijk alle verschillen in polissen te kennen van alle zorgverzekeraars. Wij streven naar contracten met alle zorgverzekeraars. 

Voor elke behandeling zorgt u voor goede hygiëne en een eigen badlaken. 

De praktijkruimte  

Hier vinden de intake, het onderzoek en de individuele behandeling plaats. Het doel is om door middel van advies, instructie en fysiotherapeutische behandeling de meest acute klacht(en) te verminderen. Zodra de pijn aanmerkelijk is verminderd, zal in de trainingsruimte de belastbaarheid vergroot en de functie geoptimaliseerd worden door middel van gerichte training. 

De trainingsruimte  

Herstel van functie wordt het snelst verkregen door juist die functie op geleide van de pijn aan te spreken. Door de juiste houding en beweging te instrueren en te trainen zal de belastbaarheid van het lichaam geoptimaliseerd worden. Daardoor zal opnieuw optreden van de klacht veel minder voorkomen. 

Behandeldoel bereikt  

Is het behandeldoel bereikt, dan wordt met u geëvalueerd en de behandelreeks wordt afgesloten. U kunt een enquête invullen. Uw (verwijzend) arts krijgt een behandelverslag toegestuurd.