Fysiotherapie Sternheim sluit per 1 december 2018

Ruimte voor je slogan

Orthomanuele therapie

De orthomanuele therapie gaat uit van het principe dat het bekken het centrum van je lichaam is.

Om bewegingen goed te laten verlopen is een zo goed mogelijke stand van het bekken noodzakelijk.

Vandaar dat de orthomanuele therapeut altijd eerst naar de stand van het bekken kijkt, ook als er geen

rugklachten zijn. Als het bekken scheef staat kan dat maar een paar oorzaken hebben:

•      1.  Aangeboren heupafwijking

•      2.  Engelse ziekte (rachitis)

•      3.  Polio

•      4.  Trauma, b.v. botbreuk op jonge leeftijd

Zijn deze oorzaken niet aanwezig dan is er sprake van een houdingsafwijking die hersteld kan worden.

Zodra het bekken recht staat kunnen eventuele blokkades in de wervelkolom opgeheven worden, zodat de zenuwen, die paarsgewijs uit het wervelkanaal komen, geen druk meer krijgen door vastzittende wervellichamen. Vaak zijn dan al vele klachten van het bewegingsapparaat verdwenen. Maar ook gewrichten kunnen behandeld worden, zodat ze weer voldoende kunnen bewegen.

Orthomanuele therapie is werkzaam bij rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, tennisellebogen, enz. Wervelkolomafwijkingen als scoliose zijn ook goed behandelbaar met orthomanuele therapie.

Hoeveel behandelingen nodig zijn is afhankelijk van de klacht en van de reactie van de patiënt zelf.

De eerste dagen na een behandeling kan de pijn verergeren. En dergelijke reactie komt na 3 of 4 behandelingen niet meer voor.

Ook bekkeninstabiliteit kan behandeld worden. Dit kost wel veel tijd, soms meer dan 1 jaar.

Er wordt dan 1 x per week behandeld. De behandeling wordt vergoed door de verzekering als normale fysiotherapie.